Samarbeid
Lillehammerregionens Personalforum står bak arrangementet som det på sikt blir flere av. Personalforum er et samarbeid mellom ulike aktører i Lillehammerregionen, hovedsaklig innenfor offentlig sektor. Forumet har særlig fokus på å skaffe jobb til nr. 2 ved rekruttering av medarbeidere utenfor regionen. Inflytterkaféen skal tilby en mulighet for denne målgruppen å komme direkte i kontakt med flere store arbeidsgvere i regionen.

Ulike arbeidsgivere i Lillehammerregionen presenterer sin virksomhet, rekrutteringsplaner og behov for kompetanse, samt hvordan finne veier inn i virksomheten. På denne aller første Inflytterkaféen var arbeidsgiverne Forsvaret, Sykehuset Innlandet, Statens vegvesen, Høgskolen i Lillehammer samt Øyer og Lillehammer kommuner representert.