Fysioterapi

Tjenester – Fysioterapi ikon

Nyheter og kunngjøringer – Fysioterapi ikon

skilek

Fysioterapi

Fysioterapi tar utgangspunkt i den enkelte sine ressurser og stimulerer til ansvar og egenmestring.Optimal funksjon og bevegelsesglede er sentrale mål. Fysioterapi er et tilbud til enkeltpersoner og grupper for å bedre og vedlikeholde funksjon og kompensere for funksjonssvikt.

2013-11-12

Selvstendig næringsdrivende fysioterapeuter

Lillehammer kommune har 19,3 årsverk for selvstending næringsdrivende fysioterapeuter. De har kommunalt driftstilskudd med refusjonsrett fra HELFO (Helseøkonomiforvaltningen)

2012-04-12