Skøytebanen

Barnehagen har fokus på fysisk aktivitet

Med et stort og spennende hus og en variert og fin utelekeplass har barna gode muligheter for fysisk aktivitet ute og inne - året rundt!


Inne bruker alle avdelingen "Minirøris" som aktivitet. Vi bruker også hinderløyper og ulike leker f.eks. sangleker. Og ikke minst har vi flere etasjer så barna får gå i trapper.

Ute innbyr lekeplassen til variert lek. Om vinteren aker vi, går på ski og skøyter. Barnehagen har egen skøytebane. Vi har ski og skøyter til utlån.

Om sommeren sparker vi fotball, klatrer, husker og sykler.

Barnehagen har også egen bålplass i vår trivelige hage.

I tillegg går vi på turer i nærmiljøet. Vi ligger sentralt til både til friarealer som Stampesletta, Kleivbakken, Mesnaelva med mer, og til byen med alle tilbud der.