Aktiv i skolen er en støttespiller for skolene og en pådriver i utviklingsarbeidet både med kroppsøvingsfaget og fysisk aktivitet ellers. Det handler om å øve med kroppen i ulike sammenhenger. Elevene skal jobbe med både individuelle aktiviteter og lagspill og sammen oppleve glede og mestring. Fair play og respekt for hverandre er viktige elementer i dette arbeidet.

For å tilby variert fysisk aktivitet jobbes det med flere tiltak:

• Vi har en del felles utstyr som skolene kan låne i perioder. Dette er truger, orienteringsutstyr, kanoer, skileikutstyr med mere.

• Flere av skolene har fått nye aktivitetsmuligheter i skolegården, alt fra ny oppmerking, bordtennisbord i betong til mindre anlegg.

• Skolene har i dag aktivitetskiosker, dette er bygg/rom fulle av utstyr hvor elevene selv står for utlån i friminutt. I aktivitetskioskene finnes kubb, ulike baller, hoppestokker, enhjulssykler med mere.

• Skolene har elever som frivillig er lekesjefer(heter elevinstruktører på ungdomstrinnet), disse elevene kurses en gang i året og organiserer deretter aktiviteter for medelever ved egne skoler i friminutt.


Aktiv i skolen arrangerer sammen med skolene felles dager med fokus på aktivitet hvert andre år. Vi har gått på Nevelfjell, hatt hoppekonsert med Madcon, Vinterfestdag med Nico og Vinz, «Førolympiske skoleleker» og «Du og jeg og vi to» på Stampesletta.

Skoleveien er også en viktig aktivitetsarena, fokus på dette arbeidet gjør skolene sammen med FAU, Aktiv i skolen og andre samarbeidspartnere.
Aktiv i skolen koordinerer en del samarbeid med idretten og andre om aktivitet og deltakelse på små og store tiltak/arrangement.