Alle elever og lærere var samlet på skoleplassen før første time, og rektor Erland Sandvik åpnet dagen sammen med skolesjef Terje Næss og ordfører Espen Granberg Johnsen. Elevrådsformann Andrea Leerbeck overrakte ordføreren kontrakter som elevene hadde underskrevet. I kontraktene lovte de å gå til skolen dersom ordføreren som politiker kunne love å sørge for en fortsatt trygg skoleveg.

Mange av elevene hadde mer konkrete tilleggskrav, som gatelys og gangbru, mens enkelte  igjen mente det ville bli bedre å gå dersom en fikk litt mindre lekser. Det var også elever som skrev at de ville gå til skolen hvis politikerne sørget for at bare halve gangvegen ble gruset om vinteren, slik at det ble lettere å gå på ski til skolen.

Det er barnas Miljøvernorganisasjon, Miljøagentene, som står bak aksjonen.
Du finner flere bilder på skolens hjemmeside: