Det er barnas miljøvernorganisasjon, Miljøagentene, som har oppfordret elever landet rundt til å signere et løfte om å fortsette å gå til skolen. Samtidig kreves det at politikerne sikrer en trygg og miljøvennlig skolevei.

På skoler over hele landet møter miljøagenter ordførere og andre ansvarlige politikere for å overrekke elevløftene.