ne-1

Gå-til-skolen-dagen

Torsdag 6. september deltar mer enn 300 skoler over hele landet på Gå-til-skolen-dagen. På Lillehammer møter ordfører Espen Granberg Johnsen elevene ved Røyslimoen skole før skolestart for å ta imot elevløftene om å fortsette å gå til skolen.

Det er barnas miljøvernorganisasjon, Miljøagentene, som har oppfordret elever landet rundt til å signere et løfte om å fortsette å gå til skolen. Samtidig kreves det at politikerne sikrer en trygg og miljøvennlig skolevei.

På skoler over hele landet møter miljøagenter ordførere og andre ansvarlige politikere for å overrekke elevløftene.