Gartnerløkka bofellesskap

Gartnerløkka bofellesskap

Bofellesskapet ligger på Søre Ål , på sørsiden av Menkerud bensinstasjon.

Det er døgnbemannet, og det bor til sammen 12 personer med nedsatt funksjonsevne der. Det gis i tillegg tjenester til flere brukere som bor utenfor bofellesskapet. De ansatte utgjør 15,43 årsverk, og består av miljøterapeuter og miljøarbeidere. Hvis en har behov for bolig, må en søke skriftlig til Tildelingskontoret i Lillehammer kommune.