Det er døgnbemannet, med plass til 12 personer med nedsatt funksjonsevne. Det gis i tillegg tjenester til flere brukere som bor utenfor bofellesskapet. De ansatte utgjør 15,43 årsverk, og består av miljøterapeuter og miljøarbeidere. Ved behov for bolig, må en søke skriftlig til Tildelingskontoret i Lillehammer kommune.