Gausdalsgate bofellesskap

Gausdalsgate bofellesskap

Bofellesskapet ligger sentralt i byen og består av 5 hus, med hovedbase i Gausdalsgate 134.

Det er døgnbemannet, og det bor til sammen 9 personer med nedsatt funksjonsevne i disse boligene. De ansatte  utgjør 18 årsverk, og består av miljøterapeuter og miljøarbeidere. Hvis en har behov for bolig, må en søke skriftlig til Tildelingskontoret i Lillehammer kommune.