Bofellesskapet er døgnbemannet, med plass til ni personer med nedsatt funksjonsevne. De ansatte utgjør 18 årsverk, og består av miljøterapeuter og miljøarbeidere. Ved behov for bolig, må en søke skriftlig til Tildelingskontoret i Lillehammer kommune.