TV-aksjonen 2014

Pågår i forkant av TV-aksjonen 19.oktober

Giverstafett for næringslivet

19.oktober arrangeres årets TV-aksjon. Allerede 14.oktober arrangeres årets giverstafett for næringslivet på Lillehammer.

TV-aksjonen går i år til Kirkens Nødhjelp og skal skaffe varig tilgang til rent vann for over en million mennesker. Pengene går til vannprosjekter i åtte land: Haiti, Afghanistan, Pakistan, Somalia, Sør-Sudan, Sudan, Etiopia og Tanzania. Kirkens Nødhjelp er allerede i disse landene og vil støtte lokalsamfunnene med å bore brønner, installere håndpumper, lage systemer for oppsamling av regnvann, avsalting av grunnvann og andre tiltak som er mest effektive gitt de lokale forholdene.

Giverstafetten for næringslivet pågår i forkant av selve TV-aksjonen, og på Lillehammer er hoveddagen for giverstafetten 14.oktober. Da vil noen ildsjeler fra næringslivet ringe rundt til noen av sine næringslivskollegaer. Men ildsjelene rekker ikke å ringe alle, så derfor er det også mulig å registrere sitt bidrag direkte:

http://giverstafett.no/gi-gave

Støtt opp om årets TV-aksjon, enten det er ved å legge i bøssene søndag 19. eller du registrerer bidraget på giverstafett.no.