Gjeldsrådgivning

Tjenester – Gjeldsrådgivning ikon

Nyheter og kunngjøringer – Gjeldsrådgivning ikon

NAV Lillehammer

NAV ble etablert 1. juli 2006. Gjennom 456 NAV-kontor over hele landet samarbeider stat og kommune om å finne gode løsninger for brukerene. Kommunen og NAV har avtalt hvilke kommunale tjenester kontoret skal tilby. Tjenesteinnholdet i et NAV-kontor vil derfor variere fra kommune til kommune.

Hovedmålene til NAV er 

  • flere i arbeid og aktivitet, færre på stønad
  • et velfungerende arbeidsmarked
  • rett tjeneste og stønad til rett tid
  • god service tilpasset brukeren sine forutsetninger og behov
  • en helhetlig og effektiv arbeids- og velferdsforvaltning
2011-05-23