Gjenbruket Moavegen 36

Gjenbruket

Gjenbruket er en bruktbutikk som tar i mot brukte møbler, hvitevarer og gjenstander som er i en slik forfatning at de kan selges. Tiltaket har en sterk miljøprofil og samfunnsoppgave ved å ta imot og videreformidle varene , slik at brukstida forlenges . Virksomheten drives som arbeidstreningstilbud til personer som har behov for det.

Gjenbruket er en bruktbutikk som tar i mot brukte møbler, hvitevarer og gjenstander som er i en slik forfatning at de kan selges.
 

  • Her finnes varer som møbler, hvitevare, brunevare, bøker og husholdnigsartikler med mer.
  • Varene kan hentes.
  • Varene kan bringes mot betaling.
  •  
  •  Gjenbruket butikk

Åpningstider:
Mandag til fredag fra kl 0900 - 1500.  

Lørdag fra kl.10.00- 15.00

 

Besøks og leveringsadresse:

Moavegen 36, 2619
Lillehammer.

                                                                                                                                                                


For nærmere infomasjon:
Ta kontakt på tlf: 61 05 40 70.

 .

E-post: Gjenbruket.Postmottak@lillehammer.kommune.no

Se linker på høyre side for nærmere informasjon.