Gjenbruket

Gjenbruket

Gjenbruket er en bruktbutikk som tar i mot brukte møbler, hvitevarer og gjenstander som er i en slik forfatning at de kan selges. Tiltaket har en sterk miljøprofil og samfunnsoppgave ved å ta imot og videreformidle varene , slik at brukstida forlenges . Virksomheten drives som arbeidstreningstilbud til personer som har behov for det.

Åpningstider: 

Mandag til fredag fra kl 0900 - 1500.  

Lørdag fra kl.10.00- 15.00

Besøks og leveringsadresse:     

Moavegen 36, 2619
Lillehammer.

                                                                                                                                                                 
For nærmere infomasjon:

Ta kontakt på tlf: 61 05 40 70.

E-post: Gjenbruket.Postmottak@lillehammer.kommune.no