Er du arbeidstaker, og har fått varsel om utleggstrekk kan du lese om det her. 

Trekkpålegg


Er det bestemt at en arbeidstaker skal trekkes i lønn, vil du som arbeidsgiver motta et trekkpålegg. Her står det hvor mye du skal trekke, og hvor lenge trekket skal vare.

Arbeidsgivers plikter og ansvar


Arbeidsgiver er økonomisk og strafferettslig ansvarlig for at trekk blir gjort, og at det innbetales til Kemnerkontoret.

Du skal foreta utleggstrekk slik det står i trekkpålegget. Arbeidsgivere som har plikt til å ha skattetrekkskonto, skal sette utleggstrekk på denne kontoen sammen med forskuddstrekket. Du må også følge reglene som gjelder for innrapportering og betaling av utleggstrekk skatt.

Prioritetsreglene


Er det gitt pålegg om trekk for flere krav hos samme arbeidstaker, og trekkgrunnlaget ikke er stort nok til å dekke alle, har kravene følgende prioritet:

  • krav på lovbestemt forsørgelsesplikt
  • krav på erstatning eller oppreisning for skade voldt ved straffbar handling
  • krav på bøter
  • krav på skatt eller offentlig avgift
  • andre krav

Frister for innrapportering og betaling


 

Termin Innrapporteres og betales
1.termin (januar/februar) 15.mars
2.termin (mars/april) 15.mai
3.termin (mai/juni) 15.juli
4.termin (juli/august) 15.september
5.termin (september/oktober) 15.november
6.termin (november/desember) 15.januar året etter

 

Oppgjørsliste


Hver termin mottar du en oppgjørsliste. Denne skal fylles ut og sendes tilbake via ordinær post eller epost. Det skal sendes nulloppgave hvis du ikke har trukket arbeidstaker en termin.

Utleggstrekk er ikke en del av a-ordningen, og du skal sende oppgjørsliste og betale trekket til Kemnerkontoret.

Oppgjørsliste kan lastes ned fra skatteetatens sider.

Betalingsinformasjon


Betalingsinformasjonen finner du på oppgjørslisten som blir tilsendt hver termin.