Dette er en festdag hvor alle veteraner som har tjenestegjort for Norge i eller utenfor landets grenser hedres. Etter andre verdenskrig har over 100 000 nordmenn tjenestegjort i nær 100 ulike internasjonale operasjoner i mer enn 40 land – på fire kontinenter. Etter at regjeringen vedtok å etablere veterandagen fra og med 2011 har Forsvarsdepartementet lagt opp til en stor markering med arrangementer over hele landet.

Regjeringens hovedarrangement foregår på Akershus festning i Oslo, men over hele landet foregår det større og mindre arrangementer. Ordfører i Lillehammer, Espen Granberg Johnsen, er tilstede på dagens markering i  Jørstadmoen leir.

Program:
 Kl. 09.00 – 11.00: Seminar: «Å reise ut».

– Åpning ved plasskommandant Oberst Geir Fonstad.
– Bilder og informasjon om Cyberforsvarets oppdrag i Afghanistan.
– Forfatter Janne Aasebø Johnsen leser fra boken om hvordan det er å ha en pappa i Forsvaret.
– Brigader Yngve Odlo foredrar: Utenlandsoppdrag – forpliktelser, motivasjon, opplevelser og erfaringer.

Kl. 12.00: Oppstilling og taler av:
– Sjef Cyberforsvaret, generalmajor Roar Sundseth.
– Prest, oberst Arne Svilosen.
– Soldatens tale av kvartermester Kjetil Kortnes.

Kulturelt innslag av Lillehammer guttemusikk og et veterankorps.

Kl.13.00: Felleslunsj på Jørstadmoen
Tale av fornyings-, administrasjons- og kirkeminister Rigmor Aasrud. 
 

(kilde: www.forsvaret.no)