Når gamle rør er fjernet og nye lagt ned, graves en ny etappe opp - og neste strekning som stenges vil bli Mathiesens gate til Søndre gate. Slik fortsetter anleggsarbeidet etappevis, og først når nye rør er lagt halvveis til toppen av Utsiktsbakken er arbeidet ferdig. Etter planen vil dette skje i løpet av juni måned.

Prosjektleder Even Granlund i vann- og avløpsavdelingen sier kommunen legger de nye rørene på den ene siden av vegen, slik at det blir plass til fjernvarmerør på den andre siden. Eidsiva har planer om å legge fjernvarme fra sentrum og til Søre Ål skole, og forhåpentligvis vil dette kunne skje omtrent i samme periode.