Grendemøter

For å få tidlig dialog i forbindelse med revisjon av kommuneplanens arealdel har kommunen i samarbeid med grendeutvalg i kommunen arrangert åpne møter med workshop.

Følgende åpne møter med workshop er arrangert:

  1. Fåberg, Jørstadmoen, Rudsbygd 13. februar 2017
  2. Vingar, Vingrom, Saksumdalen 16. februar 2017, oppfølgingsmøte med Vingrom 28. mars 2017
  3. Søre Ål, Røyslimoen, Vårsetergrenda, Roterud 6. mars 2017

Møtene har bestått av innledninger av kommunen ved adminstrasjon og politiker, samt representanter for områdene. Påfølgende workshop har tatt utgangspunkt i gode og dårlige sider ved de enkelte områdene i dag, samt fremtidsønsker og visjoner.