Grue rådfører seg også med tre andre fagpersoner når det gjelder rus, psykiatri, dmittevern, skolehelsetjeneste og helsestasjon.

Via denne mailadressen kan du ta kotakt med konstituert kommuneoverlege:
steinar.grue@lillehammer.kommune.no

Bjørn Lie i fag- og utviklingsavdelinga i kommunen er også kontaktpunkt inn mot Grue:
bjørn.lie@lillehammer.kommune.no

Tlf: 905 56 669