Illustrasjon

Grue er kommuneoverlege

Steinar Kuvås Grue er kostituert i stillingen som kommuneoverlege i Lillehammer etter at Øystein Hveding sluttet i stillingen for å begynne i ny jobb i Oslo. Grue er konstituert i 40 % stilling inntil 1. februar 2016. Han har har kontordag hver onsdag i 2. etasje i Lillehammer helsehus., og er utover dette kontaktbar via mail/telefon.

 

Grue rådfører seg også med tre andre fagpersoner når det gjelder rus, psykiatri, dmittevern, skolehelsetjeneste og helsestasjon.

Via denne mailadressen kan du ta kotakt med konstituert kommuneoverlege:
steinar.grue@lillehammer.kommune.no

Bjørn Lie i fag- og utviklingsavdelinga i kommunen er også kontaktpunkt inn mot Grue:
bjørn.lie@lillehammer.kommune.no

Tlf: 905 56 669