«Med rom for alle og blikk for den enkelte»

Velkommen til Lillehammer-skolen

Kringsjå skole.jpg

Lillehammer kommune har 3000 elever fordelt på 11 grunnskoler. Av disse er det åtte barneskoler, to ungdomsskoler og en kombinert barne- og ungdomsskole. I menyen til høyre er det link til den enkelte skole.

Lillehammer-skolen har gjennomgående gode faglige og sosiale resultater. Skolene arbeider etter felles kommunale mål og har felles utviklingsprosjekter som involverer samtlige skoler. De prioriterte fokusområdene for Lillehammer-skolen er tilpasset opplæring og grunnleggende ferdigheter. Lillehammer er kjent som en idrettsby, dette gjenspeiles i skolenes profil ved at folkehelseperspektivet er i fokus.