Fra tirsdag 23.april til onsdag 24.april var 13 menn fra Steinrøysa, Lundgaardsløkka og Jørstadmoen barnehager samlet i Hafjell. Mennene er veiledere for ungdomsskoleguttene fra Smestad, Åretta og Hammartun som deltar i prosjektet "Gutter som lekeressurs i barnehagen".

Nina Johansen, LikestillingssenteretOnsdag hadde de besøk fra Likestillingssenteret på Hamar v/ Nina Johannsen. Hun presenterte "Veileder for likestilt pedagogisk praksis. Søt eller tøff – et fritt valg? "

Det var Jennie Furulund, styrer ved Lungaardsløkka barnehage i Lillehammer, som først startet lekeressursprosjektet. Nå reiser hun landet rundt og forteller om prosjektet som handler om å rekruttere menn til barnehagene. Du kan lese mer om hva lekeressursprosjektet går ut på her:

Jennie Furulund er også èn av de utvalgte som er med i kunnskapsdepartementets store bloggkampanje "Verdens fineste stilling ledig".