Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Habilitering og rehabilitering

Tjenester – Habilitering og rehabilitering ikon

Nyheter og kunngjøringer – Habilitering og rehabilitering ikon

Aktiviteter, hverdagsrehabilitering

Hverdagsrehabilitering

Hverdagsrehabilitering er en intensiv innsats som i samarbeid med deg settes inn for at du skal kunne klare deg best mulig i hverdagen. Teamet rundt deg vil bestå av ergoterapeut, fysioterapeut og ansatte i hjemmetjenesten. Vi vil følge deg opp i inntil 4 uker. Innsatsen består hovedsakelig av trening og tar utgangspunkt i de aktivitetene du selv mener er viktig å mestre i hverdagen. Oppfølgingen vil skje hjemme hos deg eller i ditt nærmiljø.

 

2018-01-31

Kartlegging, vurdering og vedtaksfatting av tjenester

Tildeling av tjenester

2017-11-24
Meningsfylt fritid høsten 2015

Meningsfylt fritid

Lillehammer kommune tilbyr ulike tilrettelagte kultur- og fritidstilbud innen psykisk helse. 

2017-07-05
skilek

Fysioterapi

Fysioterapi tar utgangspunkt i den enkelte sine ressurser og stimulerer til ansvar og egenmestring.Optimal funksjon og bevegelsesglede er sentrale mål. Fysioterapi er et tilbud til enkeltpersoner og grupper for å bedre og vedlikeholde funksjon og kompensere for funksjonssvikt.

2013-11-12
rehab

Ergoterapi

Ergoterapi skal hjelpe mennesker i alle aldre til å fungere optimalt i hverdagen når de har problemer med å utføre daglige gjøremål på grunn av sykdom, skade eller annen funksjonsnedsettelse.

2011-06-17