ne

Hagehaugen smittefri

Hagehaugen barnehage er nå erklært smittefri for en alvorlig E.coli-bakterie og åpner dørene igjen fra og med torsdag 22. mai. Den private barnehagen har holdt stengt siden mandag 12. mai på grunn av mulig smittefare.

Et barn i barnehagen ble bekreftet smittet av E.coli-bakterien, og ytterligere 6 personer med tilknytning til barnehagen var syke og mistenkt smittet. Det ble tatt prøver av alle barna og de ansatte, men ingen utover det ene barnet er smittet av E.coli-viruset.

E.coli-bakterien kan i noen tilfeller gi kraftig diare, hudblødninger og nyresykdom. Bakterien smitter fra forurenset mat som kjøttprodukter, grønnsaker og upasteurisert melk. Den kan også smitte fra dyrs avføring.