Hagesletta bofellesskap

Hagesletta bofellesskap

Bofellesskapet ligger på Søre Ål, rett over vegen for Åretta ungdomsskole.

Bofellesskapet er døgnbemannet, og det bor til sammen 9 personer med nedsatt funksjonsevne der. Pr. dd utgjør de ansatte i bofellesskapet 16 årsverk, og består av miljøterapeuter og miljøarbeidere. Hvis en har behov for bolig, må en søke skriftlig til Tildelingskontoret i Lillehammer kommune