Velkommen til Hammartun skole!

Hammartun skole er Lillehammers eneste kombinerte barne- og ungdomsskole. 600 barn og nesten 80 voksne har sitt daglige virke her. Vi holder til midt i hjertet av Lillehammer.

Vårt motto er Læring og trivsel i sentrum!

Kontakt oss

Besøksadresse: Skolegata 32-37, 2609 Lillehammer
Postadresse: Skolegata 32-37, 2609 Lillehammer

Kontakt oss på e-post

Telefon: 61 28 79 00
Telefon SFO: 61 28 79 23

Rektor: Mads Furu T: 928 01 149

Åpningstider: Man-tors:8.00-15.45, Fre:8.00-14.45
Åpningstider SFO: 7.00-16.30

Kontaktlærere

1A Kristin Prestrud
1B Anita Haugen
1C Jane Helen Prøven Gregersen
2A Heidi Hauer Hansen
2B Helene Melbø
2C Heidi Hagen Dahl
3A Linn-Cicilie Johansen 
3B Stine Narten
3C Ann Kristin Loraas Wilberg
4A John Ljøkjel
4B Julie Stubrud
5A Kjetil Granum
5B Ole Øystein Kleiven
6A Nils Kristian Gillebo
6B Kjersti Tangen
6C Borghild Høystad
7A Jan Birger Hammerdal
7B Harald Sverresson
8A Pål Voitovich og Merete Lerkerød
8B Linda Sæthre Selbæk og Hans Christian Pettersen
9A Nils Ola Kvikstad og Guri Larssen
9B Tove Bakken og Geir Horgen
9C Eli Bente Wolden og Kjell Håvard Grønbeck
10A Pernille Moen og Lars Hovde Bakke
10B Rune Johannessen og Jo Winquist
10C Svein Olav Aarvik og Helge Leonhardsen

Foreldrekontakter og FAU

Valgte representanter i FAU skoleåret 2017/18:

1. klasse -  Gunnar Haanshus, 996 41 200
2. klasse - Ingrid Løken Thorsrud, 918 05 649
3. klasse -  Anette Huuse Farmen, 922 01 208
4. klasse - Marie Mythen (leder), 400 40 753
5. klasse -  Marte Sommerseth, 977 75 691
6. klasse - Andreas Hammarstedt, 954 69 192
7. klasse -  Tone Rambæk Moe, 970 66 016
8. klasse - Line Cecilie Rugsveen, 930 87 408
9. klasse -  
10. klasse - Lena Åsheim, 906 09 871

Skoleruta

Skolerute 17/18
Skoleruta 18/19 (NB! 15.8. er planleggingsdag for SFO)
Skoleeruta 19/20

Mobilskole

Send SMS til kontaktlærer

For å melde fra om sykt barn eller andre beskjeder til kontaktlærer, sender foresatte en SMS med teksten HAMMARTUN KLASSE [tekst] til 03686.

Eksempel:
Hvis du har en elev i 8A, sender du SMS for eksempel slik:
"HAMMARTUN 8A Per er syk i dag. Hilsen Lise." til 03686.

Vår historie

Hammartun er Lillehammers største skole, Lillehammers eldste skole og Lillehammers eneste 1-10 skole. Selv synes vi også vi har Lillehammers flotteste skole!

Hammartun skole er den eldste skolen i Lillehammer kommune. Vi må helt tilbake til 1841 for å finne starten for Lillehammer Allmueskole (fra 1889 kalt Lillehammer folkeskole). Det første året holdt skolen til i Brofossgården i Elvegata (nå: Nymosvingen) mens en bygning ble satt opp på en tomt som var kjøpt fra Lillehammer gård. Her holdt skolen til fram til 1886 da de flyttet inn i en staselige ny murbygning like ved siden av. Det er denne eldste delen av skolebygningen vår, Søndre bygning.

Denne bygningen ble etter hvert for liten og i 1903 sto en ny murbygning ferdig ved siden av, i det som den gang het Skolegaten. Denne gatestubben er borte i dag. Allerede i 1915 ble det planlagt en ny utvidelse, men nybygget kom ikke før i 1956. Det er bygningen som nå rommer barnetrinnet. Navnet på skolen var da Lillehammer Folkeskole og hadde klassetrinnene fra 1-7. Etter at Lillehammer og Fåberg ble slått sammen til i 1964 skiftet skolen navn til Hammartun skole. I 1968 ble skolen delt i en barneskole og en ungdomsskole, Hammartun barneskole og Hammartun ungdomsskole.
 
På 90-tallet ble store deler av barneskolen renovert, og i 1998-99 ble skolegården som ligger ut mot bankkrysset forandret til slik den er i dag. Ungdomsskolen ble renovert i 2006/2007. Samtidig ble også administrasjonen for barne- og ungdomsskolen samlokalisert og alle lærerne fikk felles personalrom. Dette skoleåret var ungdomsskolen lokalisert på Jørstadmoen og Smestadmoen. Den nye bygningen ble tatt i bruk i august 2007.

Fra skoleåret 2008/2009 ble Hammartun barneskole og Hammartun ungdomsskole slått sammen igjen til en fulldelt skole med 1.-10.trinn, Hammartun skole.


nullmobbing.jpg  mittvalg.jpg  miljofyrtarn.jpg