Styret i Olympiaparken mener Rindal i konstitueringsperioden har utført en krevende jobb på en svært god måte. - Rindal er derfor den rette til å lede virksomheten framover, sier nestleder i styret for Lillehammer Olympiapark, Torstein Rudihagen.