Den samme kontrollen vil også bli gjennomført i Hedmark og Akershus fylker.

Ved spørsmål angående inspeksjonen med helikopter:
Ta kontakt med Åge Øibakken,
tlf. 959 81 576
age.oibakken@eidsivaenergi.no