Forside planprogram KDP helse og omsorg

Offentlig ettersyn planprogram:

Helse og omsorg

Kommunedelplan for omsorgstjenester fra 2009 skal revideres. Kommunestyret har i møte 23. februar vedtatt planprogram for arbeidet.

Planprogrammet inneholder føringer for planarbeidet, utfordringer og muligheter, virkemidler, planprosess og organisering samt behovet for utredninger i forbindelse med planarbeidet. Planprogrammet skal bidra til bedre politisk styring og forutsigbarhet for dem som deltar. Forslag til revidert/ny plan skal være ferdig senest innen utgangen av november 2017. Planprogrammet og øvrige saksdokumenter ligger til høyre på siden under se også.

På denne nettsiden vil det bli lagt ut mer informasjon om planarbeidet, herunder også åpne møter og øvrige aktiviteter i forbindelse med planarbeidet.