Forside planprogram KDP helse og omsorg

Offentlig ettersyn planprogram:

Helse og omsorg

Kommunedelplan for omsorgstjenester fra 2009 skal revideres. Formannskapet vedtok 6. desember 2016 å legge forslag til planprogram for Kommunedelplan helse og omsorg 2017-2027 ut til offentlig ettersyn.

Planprogrammet inneholder føringer for planarbeidet, utfordringer og muligheter, virkemidler, planprosess og organisering samt behovet for utredninger i forbindelse med planarbeidet. Planprogrammet skal bidra til bedre politisk styring og forutsigbarhet for dem som deltar. Etter høringsperioden skal kommunestyret behandle planprogrammet. Deretter begynner planleggingen for fullt, og aktiviteter/hendelser vil du finne på denne siden.  

Høringsfristen er 1. februar 2017.