Helsemyndigheter

Her kan du lese om noen av de opplysningene som statlige helsemyndigheter, fylkeskommunen og forskning gjør tilgjengelig for Lillehammer (trykk på overskriften- Helsemyndigheter for å lese mer)
2012-09-14
Gode i hop 2014

Kortversjon av Østlandsforskning-rapport 10/2014

Gode i hop

Samspill og samarbeid mellom Lillehammer og omland. En samfunnsanalyse i ByRegionprogrammet
2015-12-03
Ungdata 2015

KoRus-Øst (Kompetansesenter rus-region øst)

Ungdata- undersøkelse 2015

Her kan du lese hvordan 810 ungdom på 8-10.trinn+ VG1-VG3 på Lillehammer har besvart ulike spørsmål

Hovedformålet med «Ungdata-undersøkelsen i Lillehammer 2015» er å gi et kunnskapsgrunnlag for kommunalt plan- og utviklingsarbeid knyttet til folkehelse og forebyggende arbeid overfor ungdom.
2015-09-04
Folkehelse og levekår i Oppland

Folkehelse og levekår i Oppland (ØF-notat 11/2014)

Folkehelse og levekår i Lillehammer-region

Her kan du lese resultater av undersøkelsen østlandsforskning har gjort i samarbeid med Oppland Fylkeskommune og kommunene i Lillehammer- regionen
2015-09-04