Illustrasjon

Helsestasjonen 0 - 5 år

Helsestasjonen skal fremme helse, forebygge sykdom og skader, og bidra til at barn og unge med spesielle behov får den hjelpen de trenger

Tjenesten omfatter:

- hjemmebesøk
- barseltreff for mødre med nyfødte barn
- regelmessige helseundersøkelser v/helsesøster og lege
- henvisning til andre kommunale tjenester eller spesialister v/behov
- vurdering av barnets utvikling og trivsel
- veiledning og rådgivning til foreldre
- tverrfaglig samarbeid
- vaksinasjon

Veietid / drop inn tirsdag kl. 12:00-13:00 og fredag kl. 10:00-11:00, helsesøster er da tilgjengelig for spørsmål.

OBS! Ved akutt sykdom skal barnet til egen fastlege.

 

Teamkoordinator: Camilla M. Østensen