Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Helsestasjon

Nyheter og kunngjøringer – Helsestasjon ikon

Illustrasjon

Lillehammer helsestasjon

Helsestasjonstjenesten skal gi helsefremmende og forebyggende tjenester for gravide, barn, ungdom og deres familier.
 

2017-10-26
Illustrasjon

Utenlandsvaksinering

Skal du ut og reise? Da er det viktig at du tar riktige vaksiner i tide før avreisen.
Vaksinekontoret holder til i Familiens hus, Storgata 170.
Telefon 61 22 17 70 for timebestilling

 

2017-09-18
Barnetreffen

Barnetreffen

Gratis tilbud til alle småbarnsfamilier med barn i alderen 0 - 5 år.
Vi befinner oss nå i nye lokaler; Familiens hus, Storgata 170. Velkommen!

Følg oss også på vår Facebook side

2013-11-06
Illustrasjon

Ungdomsbasen

Ungdomsbasen er en forebyggende tjeneste for ungdom i alderen 13 - 20 år. Ungdomsbasen er et frivillig tilbud.
Det er gratis å benytte Ungdomsbasen

2011-05-25
Illustrasjon

Familieteamet

Formål med tjenesten: Kommunalt forebyggende lavterskeltilbud for barn og unge 0 - 18 år. Vi skal være enkle å få tak i, gå raskt inn i saken, kan jobbe på alle arenaer.

2011-05-25
Illustrasjon

Helsetjeneste til flyktninger

Formålet med tjenesten: Fremme god helse og trivsel og forebygge sykdom og skade. Bli slevhjulpen i forhold til å skaffe seg nødvendig og riktig helsehjelp.

2011-05-25
Illustrasjon

Helsestasjonen 0 - 5 år

Helsestasjonen skal fremme helse, forebygge sykdom og skader, og bidra til at barn og unge med spesielle behov får den hjelpen de trenger
2011-05-25
Illustrasjon

Lillehammer helsestasjon

Helsestasjonstjenesten skal gi helsefremmende og forebyggende tjenester for gravide, barn, ungdom og deres familier.

2011-04-02
Illustrasjon

Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten skal, i samarbeid med skolen, gi helsefremmende og forebyggende tjenester for barn i skolealder og deres familier.
2011-04-02
Foto

Jordmortjenesten

Formålet med tjenesten: Sikre den gravide og hennes familie god helse ved å tilby regelmessige svangerskapskontroller
2011-04-02