Hjemmehjelp

Generelt

Alternativt navn

Praktisk bistand hushold

Målgruppe

Hvis du er avhengig av praktisk bistand for å greie dagliglivets gjøremål og har et særlig hjelpebehov på grunn av sykdom, funksjonsnedsettelse eller alderdomssvekkelse, har du krav på praktisk bistand.

 

 

 

 

 

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

 

 

 


Pasient og tolk. En brosjyre om tolk i helsetjenesten
Egenandel hos fysioterapeut og manuellterapeut
Håndbok om helse- og omsorgstjenesten i kommunen

Partnere

 

 

 

aaa

Regelverk

Praktiske opplysninger

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke om hjemmehjelp, eller du kan be andre hjelpe deg hvis du har behov for det. Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.

Vedlegg

Du må legge ved fullmakt hvis det er noen som søker for deg.

Søknaden sendes til

Lillehammer kommune ved
Tildelingsenheten for helse og sosialtjenester
Postboks 986
2626 Lillehammer
postmottak@lillehammer.kommune.no

 

Klagemulighet

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge.

aaa

Kontakt oss

Avdeling:
Tildelingsenheten for helse- og sosialtjenester
Telefon:
61 05 05 48
E-post
Postadresse:
Postboks 986 2626 LILLEHAMMER
Besøksadresse:
Storgata 51 2609 LILLEHAMMER
Åpningstid:
0800-1530

Andre opplysninger

Dato oppdatert
2016-02-23 15:26
Gyldig fra
2013-02-26
Gyldig til
2017-01-15