Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Hjemmehjelp

Nyheter og kunngjøringer – Hjemmehjelp ikon

Hjemmehjelp

2017-12-20

Kartlegging, vurdering og vedtaksfatting av tjenester

Tildeling av tjenester

2017-11-24

Hjemmetjenesten

Hjemmetjenesten i Lillehammer kommune er ansvarlig for følgende tjenester:
hjemmesykepleie, drift av fem bo-og servicesentre, drift av fire bokollektiv for demente og praktisk bistand. Vi er også ansvarlig for tjenesten til de av våre brukere som har fått tildelt " Brukerstyrt personlig assistanse".

2011-06-21
Skårsetlia bo- og servicesenter

Skårsetlia bo- og servicesenter

Skårsetlia bo-og servicesenter ligger nord/øst for sentrum, like i nærheten av Nordre Ål kirke. Senteret har gode bussforbindelser til og fra sentrum.

2011-04-02

Hjemmehjelp

Hjemmehjelp er hjelp til å utføre husholdningsfunksjoner du selv ikke klarer å ivareta.
Tjenesten kalles også praktisk bistand hushold.

2011-06-21
Deal!

Saksbehandling av helse- og sosialtjenester

Tildelingsenheten for helse- og sosialtjenester er etablert for at du skal kunne henvende deg på ett sted når du trenger bistand/hjelp.
Ved kontoret saksbehandles tildeling av tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven.

Vi holder til i Rådhuset, Storgata 51.

Søknadsskjema finnes under skjema på forsiden, eller under "Om saksbehandling"  til venstre i bildet.

2011-06-08

Hjemmesykepleie

Hjemmesykepleie ytes til de som har kort eller langvarig behov for hjelp ved sykdom eller funksjonssvikt. Tjenesten omfatter personlig pleie, ernæring, legemiddelhåndtering og sykepleiefaglige prosedyrer på mange områder. Hjemmesykepleie skal  bidra til at den som mottar tjenesten skal klare mest mulig selv. Hjemmesykepleien bidrar til at innbyggerne i kommunen skal  kunne kan bo hjemme så lenge som mulig.

2011-04-02
Busmoen bo- og sercvicesenter

Busmoen bo- og servicesenter

Busmoen bo-og servicesenter.

2011-04-02

Gartnerhagen bo- og servicesenter

Gartnerhagen bo- og service senter er vårt nyeste senter og ligger sentralt litt nord for sentrum.

2011-04-02
Søre Ål bo- og servicesenter

Søre Ål bo- og servicesenter

Søre Ål bo-og servicesenter ligger i søndre bydel og var det første bo-og servicesenter i Lillehammer kommune.
Senteret ligger nær Åretta ungdomsskole.

2011-04-02