Hjemmehjelp

Hjemmehjelp er hjelp til å utføre husholdningsfunksjoner du selv ikke klarer å ivareta.
Tjenesten kalles også praktisk bistand hushold.

Hjemmehjelp/ praktisk bistand hushold tildeles etter en individuell vurdering av behovet ditt etter gitte kriterier  og tildeles for en tidsbestemt periode.
Du søker om tjenesten enten skriftlig eller muntlig og det er klagerett på vedtaket.
Prisen på tjenesten er avhengig av hustandens samlede inntekt .

For mer informasjon kan du kontakte Tildelingsenheten for helse og sosialtjenester på telefon 61 05 05 48

Til høyre finner du komplett telefonliste til Hjemmetjenesten.