Hjemmesykepleie Sør

Hjemmesykepleie Sør har kontorer i Søre Ål bo- og servicesenter.

Hjemmesykepleie Sør yter helsehjelp til hjemmeboende i den søndre delen av Lillehammer kommune.
Hjemmesykepleie Sør består av Åretta og Roterud lag.

Til høyre finner du komplett telefonliste til Hjemmetjenesten.