Hjemmesykepleie Vest

Hjemmesykepleie Vest har kontorer i Kirgegaten 24, Horsters Minde bo- og servicesenter.

Hjemmesykepleie Vest yter helsehjelp til hjemmeboende i den vestre del av Lillehammer kommune.
Hjemmesykepleie Vest består av Busmoen og Vestsida lag:

Til høyre finner du komplett telefonliste til Hjemmetjenesten.