Kommunalsjef for helse og velferd, Bjørn Lie, sier at kommmunen følger situasjonen fortløpende, og vil sørge for at brukerne blir ivaretatt.