Hjemmetjenesten

Hjemmetjenesten i Lillehammer kommune er ansvarlig for følgende tjenester:
hjemmesykepleie, drift av fem bo-og servicesentre, drift av fire bokollektiv for demente og praktisk bistand. Vi er også ansvarlig for tjenesten til de av våre brukere som har fått tildelt " Brukerstyrt personlig assistanse".

Hjemmetjenesten er et av de største tjenesteområdene i kommunen og har  234 årsverk med ca 400 ansatte.  

VÅR VISJON : trygghet,  kvalitet  og  omsorg
 

MÅLSETTING: vi  leverer gode tjenester til pasientene innenfor de rammene vi har når det gjelder:

  • forebygging
  • bistand til mestring
  • behandling

   Vi baserer tjenesten på respekt og profesjonalitet og organiserer tjenesten slik at:

  • vi har gode ledere med ansvar og myndighet i egen enhet
  • vi har en velfungerende ledergruppe med en stab som gir lederstøtte
  • ansatte er fornøyd og gir god service, sykepleie og bistand til pasientene
  • vi har nok personell med tilfredsstillende kompetansevi utnytter og samarbeider om felles ressurser i hele tjenesten
  • vi samarbeider og utveksler erfaringer og kompetanse med andre tjenesteområder i Lillehammer kommune.

 
Hjemmetjenesten utfører vedtak som er gjort fra Tildelingsenheten i kommunen. Dette betyr at dersom du har behov for hjemmetjeneste tar du kontakt med Tildelingsenheten.

Til høyre finner du komplett telefonliste til Hjemmetjenesten.