Logo Venture Cup

Hør Kjetil Andre Aamodt 14.mars

Venture Cup er en forretningsidékonkurranse som arrangeres av Start HiL. Selve utdelingen av prisen inngår i et spennende arrangement på Garveriet 14.mars. Blant foredragsholderne er Kjetil Andre Aamodt, Sveinung Jørgensen (førsteamanuensis HiL) og Geir Henning Aaløkken (CEO Brandstad).

Selve konkurransen er for studenter ved HiL, HiG, HiHm og Fagskolen Innlandet, men arrangementet er åpent for alle. Dørene åpner kl 18 og interesserte oppfordres til å møte opp tidlig siden det er en plassbegrensning på 100.

Les mer om arrangementet.

Start HiL er en studentorganisasjon som jobber aktivt for at nyskaping og entreprenørskap skal bli en større del av det akademiske miljøet på HiL. Organisasjonen ønsker at studenter skal ha tro på egne ideer og få kunnskap om hvordan ideer blir til reell verdiskaping. Samtidig tilbyr Start HiL en arena for kunnskapsutvikling og nettverksbygging innenfor nyskaping.