Lillehammer_oversiktsbilde

Høring om skolekretsgrenser

Lillehammer kommune har forskrift om skolekretsgrenser ute på høring. Svarfrist for høringssvar er 2. mai 2016.

Se kart høringsbrev, forslag til lokal forskrift, adresseregister og kart over dagens grenser under "Se også" til høyre på siden.