Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
error_outline17. januar kl. 12:47

Sidene er under utvikling:

Hvis du ikke finner det du leter etter, gi oss beskjed ved å fylle ut tilbakemeldingsskjemaet. Les mer clear
Sæter II

Lillehammer Sæter II

Vedtak med klagefrist

På vegne av Lillehammer Sæter AS fremmer Areal+ AS forslag til reguleringsendring for Lillehammer Sæter II. Hensikten bak planforslaget er å bytte om på enkelte arealformål og endre tomteinndeling for en mer rasjonell utnyttelse. Kommunestyret vedtok 30.11.17 å godkjenne planen.
Uten navn

Kantvegen 19

Vedtak med klagefrist

Planen legger til rette for boligutvikling, med 10 nye boligtomter. Det tillates småhusbebyggelse, med opptil 4 boenheter pr. tomt. Kommunestyret vedtok 30.11.17 å godkjenne planen.
Utsnitt plankart

Fv 331 Snuplass Øyresvika

Offentlig ettersyn

Statens vegvesen og Oppland fylkeskommune legger i samarbeid med Lillehammer kommune et forslag til detaljreguleringsplan for fv. 331 snuplass Øyresvika ut til offentlig ettersyn. Formålet med planforslaget er å etablere vendehammer for bybuss. Høringsfrist er 25. januar 2018.
Kart Rosenlund

Rosenlund bydelssenter

Høring

Reguleringsplanen gjelder en endring av gjeldene plan for endringene er økte byggehøyder og justerte bygge- og formålsgrenser. Hensikten med reguleringsendringen er å legge til rette for flere kontorarbeidsplasser innenfor planområdet. Utvalg for plan og samfunnsutvikling fattet i møte den 12.10.17 vedtak om å legge ut reguleringsplanen for Rosenlund bydelssenter ut på offentlig ettersyn. Frist for uttalelse var den 8. desember 2017.
Planområde

Lillehammer vannverk

Høring

Hensikten med planen er å legge til rette for etablering av nytt vannverk på Hovemoen. Frist for uttalelse er den 22. desember.