Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Utklipp av reguleringsplan

Masseuttak/Næringsområde Hovemoen

Administrativt vedtak

Byplansjefen har fattet administrativt vedtak for endring av reguleringsplan for masseuttak/næringsområde Hovemoen i Lillehammer kommune.
svv

E6

Kommunedelplan for firefelts E6 mellom Vingrom og Ensby har vært utlagt til andre gangs høring/offentlig ettersyn.
Planområde

Lillehammer vannverk

Vedtak med klagefrist

Planen legger til rette for etablering av nytt vannverk på Hovemoen. Klagefrist er 26. april.

Evt

Anders Sandvigs gate 46

Vedtak med klagefrist

Planen legger til rette for nytt leilighetsbygg med 20-25 boenheter inntil bevaringsverdige Blessumgården, ved krysset Anders Sandvigs gate/Bankgata. Reguleringsplanen er vedtatt. Vedtaket er påklaget..

Bilde med avgrensning til planen

Storgata 160 - 162 - 164

Varsel om oppstart

Areal + melder på vegne av forslagsstiller oppstart av reguleringsarbeid for Storgata 160 - 162 - 164, med utvidet plangrense. Ny plangrense inkluderer eiendommen storgata 160. Formålet med planarbeidet er å fortette med blokkbebyggelse.