Som følge av varsler om mulig kraftig nedbør lørdag og søndag har Lillehammer kommune innført høynet beredskap gjennom helgen.
Dette inkluderer egne mannskaper, høynet årvåkenhet ift. utsatte punkter og kontakt mot maskinentreprenører.

Følg med på værmeldingen her: Værmelding

Følg også med på Varsom.no.
Dette er en tjeneste levert av NVE, i samarbeid med Meteorologisk institutt, Statens vegvesen og Jernbaneverket.