En beboer som satt i rullestol falt 12. juli 2012 utfor ei trapp ved kafèen og døde senere av skadene hun pådro seg.

I Helsetilsynets rapport etter ulykken står det blant annet: «Statens helsetilsyn finner at Lillehammer kommune ikke sørget for at pasienten fikk forsvarlige helse- og omsorgstjenester og et verdig tjenestetilbud, og at svikten skyldes mangler ved kommunens styringssystem». Lillehammer kommune er gjort kjent med at Statens helsetilsyn har anmeldt kommunen til politiet.

- I tråd med egne konklusjoner
Rådmannen i Lillehammer, Christian Fotland, sier ulykken har gått veldig inn på mange i kommunen og at hele organisasjonen er sterkt preget av hendelsen. - Helstilsynets konklusjoner er helt i tråd med våre egne. Vi har hatt for dårlig risikovurdering på bygningsmessige forhold ved bo- og servicesentrene våre, og vi har heller ikke håndtert bekymringsmeldingene som vi skulle i denne saken.

Etter ulykken har kommunen gått igjennom alle rutiner og gjort en rekke tiltak for å hindre at noe lignende skal kunne skje igjen.