Hovedarkivet

Hovedarkivet

Hovedarkivet er felles arkiv for administrasjonen og gir faglig bistand i arkivfaglige spørsmål til saksbehandlere og ledere internt og til ytre enheter.

Arkivtjenesten har ansvar for at alle dokumenter blir arkivfaglig behandlet etter gjeldende lover og regler. Vi mottar daglig all post som blir sortert, vurdert, journalført og registrert korrekt i sak-/arkivsystemet.  Det utføres kontrolloppgaver i forhold til publisering av offentlig journal på kommunens hjemmeside.