to jenter

Fokusområder 2017-2018

BARNS TRIVSEL - FORELDRESAMARBEID -VOKSNEROLLEN

 Vi vil i år ha spesielt fokus på språkarbeidet i barnehagen.I tillegg jobber vi med å implementere ny rammeplan som er en forskrift til barnehageloven.


Vi vil i år fokusere mye på lesing på alle avdelinger, som en metode for å utvikle språket. Språk er et helt grunnleggende utviklingsområde, som påvirker alle sider av barnets utvikling. Gode språkferdigheter er avgjørende for å fungere i et sosialt fellesskap, få venner, delta i lek og ikke minst for å lære.

Vi ønsker å samarbeide med foreldrene om barnas språkutvikling. Det som gjøres hjemme har størst betydning for språkutviklingen

Personalet jobber med et kompetanseutviklingsprogram som kalle språkløyper. Vi ønsker å få økte kunnskaper om barns språkutvikling og betydningen av voksnerollen i barnehagen.

 Du finner mer informasjon i årets årsplan.