Planen kan ses på Lillehammer kommunes hjemmeside. Gå inn på: Lokaldemokrati og  planer under behandling.

Frist for innspill til hovedplanen er 15. august 2014.

Innspill til planen sendes: Lillehammer kommune, Vann og avløp, Postboks 986, 2626 Lillehammer eller på e-post til postmottak@lillehammer.kommune.no. Eventuelle spørsmål rettes til Heidi Strandvik, tlf. 414 17 454 , e-post: Heidi.Strandvik@lillehammer.kommune.no.