Husholdningsrenovasjon

Tjeneste/Oppgave

Husholdningsrenovasjon: Forvaltningsmessige og administrative oppgaver i henhold til lovverk og forskrifter ( I samarbeid med GLØR som er ansvarlig for driften).

Beskrivelse av tjenesten

  • Føring av abonnentregister og innkreving av renovasjonsgebyr
  • Pålegg og informasjon til abonnenter om tiltak med hjemmel i lov og regelverk
  • Behandle søknader om dispensasjon eller fritak
  • Generell saksbehandling av forhold rundt renovasjonsordningen i henhold til lovverk

Brukere

Alle innbyggere i kommunen, alle eiere av fritidseiendommer (tvungen renovasjon), samt en del næringseiendommer (frivillige ordninger).

Ressursforbruk

Ca 0,4 årsverk (eksklusive GLØR)

Tjenestens nivå

Søknader om dispensasjon etc. behandles stort sett innenfor kravet om svar innen 3 uker. Det er pr. dato ikke utarbeidet serviceerklæring for området.

Effekten av tjenesten

Rettferdig og effektiv gjennomføring av vedtatt renovasjonsordning med optimal grad av kildesortering

 

Hvilke andre tjenester er denne tjenesten/oppgaven avhengig av

Internt: 

Sekretariat (Fakturering av kommunale gebyrer). Regnskap. IT og andre fellesfunksjoner.

Eksternt:

Renovasjonsselskapet GLØR

Administrasjon og ledelsesfunksjoner

Saksbehandler sorterer direkte under tjenesteområdeleder for Vann og avløp