Illustrasjon

Hvem fortjener minnemedalje?

Har du et forslag til hvem som fortjener minnemedalje for sin innsats under andre verdenskrig? Medaljen deles ut til gjenlevende norske og utenlandske personer som enten har bidratt militært eller sivilt under krigen.

Det er regjeringen som nå innfører utdeling av minnemedalje, og håper på god respons i alle kommuner. Innsatsen må på ett eller annet vis kunne dokumenteres ved hjelp av f.eks. tidsvitner, lokalhistorikere eller litteratur. Dersom du vet om en opplagt kandidat, ta kontakt med:

Grim Syverud
Tlf: 995 04 231

eller via post:
Grim Syverud
Postboks 986
2626 Lillehammer

Kommunen mottar forslag til og med søndag 12. april 2015.

Kriterier
Minnemedaljen kan deles ut til:

  • Norske og utenlandske militære
  • Sjøfolk, derav handelsflåten
  • Sivile som gjorde en innsats i motsandskampen, holdningskampen eller belastende redningsarbeid i forbindelse med ulykker eller ødeleggelser som følge av krigshandlinger
  • Politiske  fanger
  • Personer som deltok i redningsarbeid som omfattet fiendens styrker eller norske medløpere, dersom rent humanitære hensyn tilsier det og man selv ikke har deltatt på fiendens side
  • Det kan også være aktuelt å tildele medaljeen til personer som ble utsatt for represalier

Det kreves at vedkommende bidro i kampen for de allierte eller var til støtte for sivilsamfunnet. Alle som har mottatt norske eller allierte dekorasjoner for sin innsats er automatisk kvalifisert til å motta minnemedaljen.