Print

Hvem kan stemme?

Dersom du er norsk statsborger, har fylt 18 år innen utgangen av 2017 og er/har vært registrert i folkeregisteret som bosatt i Norge, kan du stemme.

Du må stå oppført i manntallet i en kommune. Du kan undersøke om du står i manntallet i Lillehammer kommune når manntallslistene blir lagt ut på servicetorget i rådhuset i tidsrommet 11. juli til 11. august 2017.

Hvis du har flyttet til en annen kommune og melding om flytting ikke er mottatt i folkeregisteret innen 30. juni 2017, står du fremdeles i manntallet i den kommunen du flyttet fra. Dersom du mener at du selv eller noen annen uriktig er blitt innført/utelatt fra manntallet i kommunen, kan du kreve at valgstyret retter opp feilen.
Kravet skal begrunnes skriftlig, og sendes til postmottak@lillehammer.kommune.no

Valgstyret kan oppdatere manntallet så lenge det er praktisk mulig.