Hverdagen vår

Slik har vi det i hverdagen vår.

I Norbana er det i år 55 barn fordelt på 4 avdelinger. En 3 - 6 års avdeling med 19 barn, en 3 - 6 års avdeling med 15 barn, en 1 - 2 års avdeling med 10 barn og en 1 - 2 års avdeling med 11 barn. Noe av aktivitetene foregår på egen avdeling, og noe foregår i grupper med barn fra samme årskull, i fargegrupper.

Vår visjon er «Barna i sentrum».

For oss betyr det at hvert enkelt barn skal:

  • Bli sett, møtt og lyttet til.
  • Være seg selv og utvikle seg ut fra sine egne forutsetninger i samspill med andre barn.
  • Oppleve voksne som støtter og oppmuntrer i lek og andre aktiviteter.

«Barna i sentrum» innebærer også at hvert enkelt barn skal gis god mulighet til å utvikle seg i samspill med andre. Vi er aktive voksne som hjelper barna til å finne balansen mellom å ta hensyn til både seg selv og andre.

Beliggenheten vår er sentrumsnær. Det gir gode muligheter for å bruke biblioteket og andre kulturelle aktiviteter, blant annet arrangement i forbindelse med Døla jazz og Litteraturfestivalen. Like viktig er friluftsområdet tett inntil barnehagen. Vi har Norbana fotballbane som nærmeste nabo. Tett ved ligger Skurvaskogen med Skurvabekken, og der har Busmoen Vel en lavvo. Dette området bruker vi nesten daglig både sommer og vinter. Populære aktiviteter er å sykle, skate på skaterampa, klatre, gå på skøyter og gå på ski. I gangavstand fra barnehagen har vi også området rundt Mosodden. De eldste barna drar også på lengre turer som Birkebeineren skistadion, Kleivbakken, Balbergkampen, Mesnaelva m.m. På disse turene brukes ofte bybussen en vei, og vi går tilbake.

Under punktet «Avdelingene» til venstre i menyen kan du lese mer om hva det legges spesielt vekt på på storebarnsavdelingene og småbarnsavdelingene.

Under punktet "Nærområdet vårt" ser du bilder fra området rett utenfor barnehagen.

Barnehagens årsplan gir informasjon om hva vi jobber mot og legger vekt på i år.

Hverdagen vår 3.jpg Hverdagen vår 2.jpg Hverdagen vår 1.jpg